Alternativ till kyrkböcker

Ibland stöter släktforskaren på oväntade problem som gör att man inte kommer vidare i forskningen. Ofta handlar det om att kyrkoarkiv brunnit upp i samband med en brand i eller nära kyrkan. Så är fallet i exempelvis Gualöv utanför Kristianstad och skogssocknarna Horn och Hycklinge i södra Östergötland. Man behöver då inte ge upp förhoppningarna om att komma längre tillbaka i släktforskningen. Det finns flera andra viktiga historiska källor som kan användas för att lägga pussel med släktingarna. Några av dessa tar vi upp i korthet på denna sida.

Husförhörslängder
I husförhörslängderna noteras samtliga boende inom socknen med varierande uppgifter såsom födelsedatum, födelseort, barn, uppgifter om in- och utflyttning samt betyg vid de frekventa husförhören. Ofta har även dessa förstörts i samband med bränder i de fall kyrkböcker saknas men i vissa fall finns det äldre husförhörslängder bevarade än vad som är fallet med kyrkböckerna. Dessa är då en mycket viktig kompletterande källa.

Horns husförhörslängd 1805-1810

Bouppteckningar
Bouppteckningar var precis som idag förteckningar över den avlidnes egendom men förr i tiden var de mer detaljerade än idag. Har man tur kan man till och med läsa vad böndernas kor hette. För släktforskaren finns här ofta viktiga noteringar om barn och andra arvingar samt nära släktingar som bevakade omyndiga barns rätt. Bouppteckningarna upprättades per härad, med särskilda förteckningar för städerna, och finns för det mesta bevarade från mitten av 1700-talet. Man kan dock inte räkna med att hitta någon bouppteckning alls för de allra fattigaste i socknen.

Kinda härads bouppteckningar 1782

Domböcker
Domböckerna är protokoll från häradsrätten och arkiverades precis som bouppteckningarna för varje härad. Detta är helt enkelt tingsprotokoll och finns ofta bevarade från 1500-talets slut men de äldre domböckerna är kortfattade och sporadiskt förekommande. Forskning i domböckerna från 1600- och 1700-talen kan emellertid ge mycket intressant läsning och en unik inblick i släktingarnas vardagliga liv men det är mycket tidsödande då det är ett väldigt omfattande källmaterial att gå igenom.

Mantalslängder
Mantalslängderna är skattelängder där alla skatteskyldiga individer finns uppställda. För det mesta finns i äldre mantalslängder endast husbondens förnamn noterat men ibland kan man ha tur och hitta såväl patronymikon som hustruns och myndiga barns namn. Framför allt när det gäller skattegårdar så kan mantalslängderna ge matnyttig information för släktforskaren.