Vigselböcker

I vigselboken noterade prästen alla par som vigdes i församlingen. Vigselböcker finns normalt sett bevarade från samma år som födelseböckerna för respektive socken eller församling. I de äldre böckerna förekommer ibland bara förnamn och hemvist på de vigda medan yngre vigselböcker är mer kompletta. I vissa fall finns även uppgifter om brudparets föräldrar.

Det normala förfarandet förr i tiden var att vigseln ägde rum i den församling som bruden var bosatt i även om undantag förekom, särskilt i de högre stånden. Man skrev också ofta ner datum för lysning i kombinerade lysnings- och vigselböcker.

I senare tid kallas vigselboken istället för äktenskapsbok. Sedan 1 juli 1991 så har Skatteverket ansvar för folkbokföringen i Sverige och den är numera helt digitaliserad.